Spółka "PAN-GAZ Częstochowa S.A." istnieje na rynku od 1992r.


Wykonujemy usługi w zakresie:


  • wykonawstwa i projektowania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
    wraz z przyłączami,

  • budowy i remontów sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych

  • budowy i modernizacji stacji redukcyjno – pomiarowych gazu

  • przewiertów horyzontalnych / przecisków pod drogami, torami kolejowymi i ciekami wodnymi

  • robót ziemnych koparkami, minikoparkami, miniładowarkami


  • Obszar działania Spółki obejmuje teren województwa śląskiego, łódzkiego
    i opolskiego.


Dane kontaktowe